بوستان لاله که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بوستان فرح نام داشت .از بوستان‌های بزرگ شهر تهران است.


«باغ جلالیه»، نامی است که پیش‌تر این بوستان قدیمی را به آن می‌شناختند و به‌عنوان منطقه‌ی نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت. در واقع این منطقه از تهران در اختیار ارتش بوده و زمین آن به «میدان اسب‌دوانی جلالیه»، شهرت داشت و به‌عنوان مکان رژه ارتش، مورد استفاده قرار می‌گرفت. «ژوفه»، از طراحان معروف کشور فرانسه با کمک همکاران ایرانی خود ماموریت یافت تا نقشه‌ی این پارک بزرگ و زیبا را طراحی و اجرا سازد.

این بوستان در سال ۱۳۴۵ به در خواست فرح پهلوی بنیان شد. پیش از آن یک منطقه نظامی بود که برای سوارکاری و رژه مورد ... - ادامه مطلب را اینجا بخوانید

بوستان لاله در تهران